Klanten en geschillen

Klanten en geschillen

FB clinic neemt het resultaat van de behandelingen serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Bij FB Clinic doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst in gesprek te gaan met de behandelend arts om tot overeenstemming te komen. Indien u uw klacht niet met de arts wil bespreken, kunt u zich wenden tot de leidinggevende van de kliniek. Klachten kunt u per e-mail sturen naar info@fbclinic.nl.

Als u er met overleg niet uitkomt.

Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is FB Clinic bij de Geschillencommissie. Indien u er met de behandelend arts en/of de leidinggevende niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Bezoeken: 19